Data is de nieuwe olie!

Anno 2021 is olie niet meer de belangrijkste resource, maar data. Maar wat betekent deze nieuwe data voor de mensheid?

1. Ogen in de lucht

Bijvoorbeeld een vliegtuig met allerlei beeldapparatuur dat op betrekkelijk geringe hoogte vliegt en dagelijks terabytes aan gegevens verzamelt van visuele beelden, beelden op millimeter- en infrarode golflengte, radars die wolken doordringen, enzovoort. 

Door deze data kunnen ze de maïsoogst van dit jaar nauwkeuriger gaan voorspellen, of de FEMA kan deze gegevens gebruiken om te beslissen in welke volgorde ze burgers moeten evacueren bij natuurrampen.

2. Levens redden

De Harvard Medical School publiceerde een onderzoek waarin de nauwkeurigheid van systemen voor machinaal leren werd vergeleken met die van menselijke pathologen bij het opsporen van borstkanker. De machine learning was 92% accuraat, wat goed is. Maar mensen waren 96% accuraat. Zaak gesloten, toch?

Harvard combineerde vervolgens de ontdekkingen van de pathologen met de scans van de machinaal lerende systemen. De nauwkeurigheid steeg tot 99,5%. Dat vermindert de fouten met bijna een orde van grootte (van 40 per duizend naar slechts 5 per duizend) en komt neer op 56.000 minder verkeerd gelezen borstscans per jaar in de VS alleen.

3. Autonome voertuigen

Autonome voertuigen (AV’s) komen eraan. De voordelen zijn algemeen bekend: veiligere wegen, een impuls voor de economie en minder drukte in de spits. Maar het grootste voordeel is misschien wel de vermindering van broeikasgassen afkomstig van auto’s. Onderzoek door professoren van de Universiteit van Poznan schat dat autonome voertuigen de uitstoot van broeikasgassen uiteindelijk met 40 tot 60% kunnen verminderen. Volgens het Environmental Protection Agency is het huidige vervoer verantwoordelijk voor 29% van de broeikasgassen in de Verenigde Staten, dus dit zou een belangrijke vooruitgang zijn.

Hoe komen we in de AV-toekomst? U raadt het al: gegevens. In dit geval zijn er honderden petabytes aan gegevens nodig die het gegevensmeer vormen waaruit de geavanceerde machine-leeroplossingen voor zelfrijdend verkeer zullen voortkomen. En daar houdt het niet op. Elk van deze moderne “computerplatforms die toevallig mobiel zijn” zal terabytes aan gegevens per week per voertuig genereren. Zelfs als we uitgaan van een vermindering van het aantal voertuigen op de weg met 75%, zijn dat vele exabytes aan gegevens per jaar.
Dit zijn allemaal gegevens die u bewaart. Het is de nieuwe olie. Als er een voertuigongeluk gebeurt, kunt u de beelden opvragen die de betrokken voertuigen hebben opgenomen om te beslissen wat het ongeluk heeft veroorzaakt en welke AV-algoritmen moeten worden verbeterd.

4. Sales en marketing

Ook is sales en marketing wordt data gebruikt om het leven makkelijker te maken voor werknemers. Het sales -en marketingteam krijgt een beter inzicht in de behoeften van de klanten. Zo kunnen ze beter gaan inspelen op de individuele noden en behoeften. Dit resulteert uiteraard in meer deals, wat zich vertaalt in meer winst voor de onderneming. Er kunnen meer gerichte marketing campagnes opgesteld worden met data verworven door het salesteam. Door deze gerichte marketingcampagnes wordt er een betere naambekendheid gegenereerd bij de juiste segmenten relevant voor uw bedrijf, komen er meer leads binnen omdat de acties specifieker kunnen gericht worden naar de juiste personen of belanghebbenden bij uw product, … enzovoort.

Hoe kan deze waardevolle data uiteindelijk verworven worden? SALES. Het salesteam heeft rechtstreeks contact met leads of klanten. Ze zijn als het ware verzamelaars van data in het veld, en kunnen door de juiste vraagstelling en goede relaties met klanten de meest interessante informatie verzamelen voor het bedrijf. Dit is zeer belangrijk, maar uit ervaring is het geweten dat hier veel data verloren gaat door gebrek aan een gemakkelijke invoer. Voor, tijdens en na het gesprek kunnen er ook meer specifieke taken uitgevoerd worden door de verkoper om tot deze data-extractie te komen. Hier bestaat echter wel een tool voor: SalesNote. Deze gaat de verkoper ondersteunen door alvorens het (sales)gesprek te helpen met belangrijke voorbereidingen, tijdens het gesprek de verkoper sturen in zijn vraagstelling en belangrijke vragen aankaarten die cruciaal zijn voor het verwerven van cruciale informatie omtrent de behoeften van de klanten. Daarnaast zal SalesNote de verkoper ook ondersteunen met next-best actions om de lead of klant goed op te volgen.