Uniformisering

Heeft u een organisatie waar veel F2F gesprekken worden gevoerd met prospecten of klanten? Zorg voor een algemene leidraad van deze (type) gesprekken zonder de eigenheid van uw medewerker te verliezen.

Uniformi... what?

Wat weet u nu van de gevoerde gesprekken? Meestal krijgt u een algemene uitleg. Maar wat als we meer inzicht krijgen?

Structuur

Een duidelijke gespreksstructuur per flow, per type gesprek. Uniform voor gans de organisatie.

Kwaliteit

Hoe kunt u eenduidig evalueren als er geen consensus is over de manier van gesprek voeren?

Commissie

Heeft u veel F2F gesprekken in uw organisatie?
Ooit al gedacht om de kwaliteit van de gesprekken te koppelen aan de verloning?

Coaching

Hoe kunt u voldoende coachen als er geen consensus is over de manier van gesprek voeren?

De vertegenwoordigers op één lijn?

Ontdek zelf hoe u uw organisatie kunt helpen door de vertegenwoordigers allemaal op dezelfde kwalitatieve manier in te zetten.